ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ປະເພດ: Lao Sting  |  ນັກແຕ່ງເພງ: ກຳລັງປັບປຸງ |  ອັບໂຫຼດໂດຍ: keeng |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ເບິ່ງ: 8780 

720p FHD 480p SD

ຂໍ້ມູນ GB2

GB2

 

ຊື່ວົງ:GB2

ອາຊີບ:  ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ສະມາຊິກ:  2ຄົນ

ແນວເພງ:ລາວສະຕິງ

ຊ່ວງປີ:  2014-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  PMKRecords

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນວິດີໂອ: ໝັ້ນໜ້າ
ວິດີໂອ ໝັ້ນໜ້າ ອັບໂຫຼດໂດຍ ກຳລັງປັບປຸງ
Tags: ໝັ້ນ​ໜ້າ   

ເພງທີ່ນິຍົມ

ກຳລັງປັບປຸງ