ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

KAB QWJ KWM

Zaj Nkauj : 9 hnub 10 hmo
Tus Hu : kab qwj kwm
Tus Sau : kab qwj kwm
Album : Kuv Me Koj Txiv 
Nyob : Lao
Published on Jul 18, 2016
»  ເບິ່ງທັງໝົດ