ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

BODYSLAM

ຊື່ວົງ:  Bodyslam

ບ້ານເກີດ:  ປະເທດໄທ

ສະມາຊິກ:  5ຄົນ

ແນວເພງ: Pop rock,

ຊ່ວງປີ:  2002-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  Genie Records

»  ເບິ່ງທັງໝົດ