ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ຕອ໋ດ ລີນ່າ

ຊື່: ຕອ໋ດ ລີນ່າ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ: ລາວສະຕິງ

ຊ່ວງປີ: 2012-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ: KPY Entertainment

»  ເບິ່ງທັງໝົດ