ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

T-ARA

ຊື່ວົງ:  T-Ara

ບ້ານເກີດ:  ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້

ຊ່ວງປີ:  2009-ປະຈຸບັນ

ແນວເພງ:  K-pop, R&B, EDM

ສະມາຊິກ:  6ຄົນ

ຄ້າຍເພງ: MBK Entertainment

ເວັບໄຊ້:  mbk-ent.com/main_tara

»  ເບິ່ງທັງໝົດ