ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ONE DIRECTION

ຊື່ວົງ: One Direction

ບ້ານເກີດ: ປະເທດອັງກິດ

ຊ່ວງປີ:  2010-ປະຈຸບັນ

ແນວເພງ:  Pop

ສະມາຊິກ:  4ຄົນ

ຄ້າຍເພງ:  Columbia

ເວັບໄຊ້:  onedirectionmusic.com

»  ເບິ່ງທັງໝົດ