ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ກະຕ່າຍ

ຊື່:  ກະຕ່າຍ ຂຸນຄໍາ

ອາຊີບ:  ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ: ລາວສະຕິງ

ຊ່ວງປີ:  2013-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  Indee Records

»  ເບິ່ງທັງໝົດ