ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

EXO

ຊື່ວົງ:   EXO-K

ບ້ານເກີດ:  ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຊ່ວງປີ:  2011-ປະຈຸບັນ

ແນວເພງ:  R&B, Pop, Dance Pop,

ສະມາຊິກ:  9ຄົນ

ຄ້າຍເພງ:  S.M Entertainment

ເວັບໄຊ້:  exo-k.smtown.com

»  ເບິ່ງທັງໝົດ

ເພງ EXO ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ > ຟັງທັງໝົດ  >

Universe

  -   EXO 8331

Lights Out

  -   EXO 7929

Stay

  -   EXO 7493

Good Night

  -   EXO 8304

Fall

  -   EXO 8382

Been Through

  -   EXO 7426

Winter Heat

  -   EXO 7599

Twenty Four

  -   EXO 7975

For life

  -   EXO 8701

Falling For You

  -   EXO 8083

The Star

  -   EXO 8630

The First Snow

  -   EXO 7391

My Turn To Cry

  -   EXO 7563

Christmas Day

  -   EXO 7067