ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

 EXO K

ຊື່ວົງ:   EXO-K

ບ້ານເກີດ:  ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຊ່ວງປີ:  2011-ປະຈຸບັນ

ແນວເພງ:  R&B, Pop, Dance Pop,

ສະມາຊິກ:  9ຄົນ

ຄ້າຍເພງ:  S.M Entertainment

ເວັບໄຊ້:  exo-k.smtown.com

»  ເບິ່ງທັງໝົດ