ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

CHARLIE PUTH

ຊື່:  Charlie Puth

ບ້ານເກີດ: ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຊ່ວງປີ: 2009-ປະຈຸບັນ

ແນວເພງ:  Pop, R&B

ຄ້າຍເພງ:  ARP

ເວັບໄຊ້:   CharliePuth.com

»  ເບິ່ງທັງໝົດ