ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ອາລູນ່າ

ຊື່:  ອາລູນ່າ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ອາຊີບ:  ນັກ​ຮ້ອງ

ແນວເພງ:ລາວສະຕິງ

ຊ່ວງປີ: 2013-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  Indee Records

»  ເບິ່ງທັງໝົດ