ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

4MINUTE

ຊື່ວົງ: 4Minute

ບ້ານເກີດ: ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້

ຊ່ວງປີ:  2009-ປະຈຸບັນ

ແນວເພງ:  K-pop, hip hop, R&B

ສະມາຊິກ:  4ຄົນ

ຄ້າຍເພງ: Cube Entertainment

»  ເບິ່ງທັງໝົດ