ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ແອ ເພັດ​ປ​ຣະ​ສົງ

ຊື່: ແອ ເພັດ​ປ​ຣະ​ສົງ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ:ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2015-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  TS Studio

»  ເບິ່ງທັງໝົດ

ເພງ ແອ ເພັດ​ປ​ຣະ​ສົງ ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ > ຟັງທັງໝົດ  >