ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ໂອໄດ ສາຍນໍ້າງຶມ

ຊື່: ໂອໄດ ສາຍນໍ້າງຶມ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ:  ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2015-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  TS Studio

»  ເບິ່ງທັງໝົດ

ເພງ ໂອໄດ ສາຍນໍ້າງຶມ ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ > ຟັງທັງໝົດ  >