ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ເປ່ເລ່ ອາລົມດີ

ຊື່:  ເປ່ເລ່ ອາລົມດີ

ອາຊີບ:  ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະເທດລາວ

ແນວເພງ:  ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2014-ປະຈຸບັນ

»  ເບິ່ງທັງໝົດ