ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ກິດາວເພັດ ໜູຫ່ວງ

ຊື່:  ກິດາວເພັດ+ພິ້ງ

ອາຊີບ:  ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະເທດລາວ

ແນວເພງ:  ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2015-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  TS Studio

»  ເບິ່ງທັງໝົດ

ເພງ ກິດາວເພັດ ໜູຫ່ວງ ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ > ຟັງທັງໝົດ  >