ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ນັກແຕ່ງເພງ: ກຳລັງປັບປຸງ |  ອາລະບັ້ມ: Nine Track Mind |  ປະເພດ: Pop US-UK |  320kb/s |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 218553 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 1 

ເນື້ອເພງ

 We Don't Talk Anymore

[Charlie Puth:]
We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't love anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do...

I just heard you found the one you've been looking
You've been looking for
I wish I would have known that wasn't me
Cause even after all this time I still wonder
Why I can't move on
Just the way you did so easily

Don't wanna know
What kind of dress you're wearing tonight
If he's holding onto you so tight
The way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't love anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do

[Selena Gomez:]
I just hope you're lying next to somebody
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you're gone
Every now and then I think you
Might want me to come show up at your door
But I'm just too afraid that I'll be wrong

Don't wanna know
If you're looking into her eyes
If she's holding onto you so tight the way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

[Charlie Puth & Selena Gomez:]
That we don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't love anymore
(We don't we don't)
What was all of it for?
(We don't we don't)
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do
Like we used to do

Don't wanna know
What kind of dress you're wearing tonight
If he's giving it to you just right
The way I did before
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
(We don't we don't)
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't love anymore
(We don't we don't)
What was all of it for?
(We don't we don't)
Oh, we don't talk anymore
Like we used to do

(We don't talk anymore)
Don't wanna know
What kind of dress you're wearing tonight (Oh)
If he's holding onto you so tight (Oh)
The way I did before
(We don't talk anymore)
I overdosed
Should've known your love was a game (Oh)
Now I can't get you out of my brain (Woah)
Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore
»  ເບິ່ງທັງໝົດ

ຂໍ້ມູນ CHARLIE PUTH

Charlie Puth

ຊື່:  Charlie Puth

ບ້ານເກີດ: ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຊ່ວງປີ: 2009-ປະຈຸບັນ

ແນວເພງ:  Pop, R&B

ຄ້າຍເພງ:  ARP

ເວັບໄຊ້:   CharliePuth.com

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນເພງ We Don't Talk Anymore
ເພງຂອງ We Don't Talk Anymore ອັບໂຫຼດໂດຍ: ກຳລັງປັບປຸງ ປະເພດ: Pop US-UK
ເພງຂອງ We Don't Talk Anymore ໃນອາລະບັ້ມ : Nine Track Mind