ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ນັກແຕ່ງເພງ: ກຳລັງປັບປຸງ |  ອາລະບັ້ມ: ກຳລັງປັບປຸງ |  ປະເພດ: Pop US-UK |  320kb/s |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 203221 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0 

ເນື້ອເພງ

 7 Years

Once I was seven years old, my momma told me,
Go make yourself some friends or you'll be lonely.
Once I was seven years old.

It was a big big world, but we thought we were bigger.
Pushing each other to the limits, we won't learn them quicker.
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
Never rich so we were out to make that steady figure

Once I was eleven years old, my daddy told me,
Go get yourself a wife or you'll be lonely.
Once I was eleven years old.

I always had that dream like my daddy before me
So I started writing songs, I started writing stories
Something about that glory, just always seemed to bore me,
Cause only those I really love will ever really know me

Once I was twenty years old, my story got told,
Before the morning sun, when life was lonely.
Once I was twenty years old.

I only see my goals, I don't believe in failure.
Cause I know the smallest voices, they can make it major.
I got my boys with me at least those in favour,
And if we don't see before I leave, I hope to see you later.

Once I was 20 years old, my story got told
I was writing about everything, I saw before me
Once I was 20 years old.

Soon we'll be 30 years old, our songs have been sold,
We've traveled around the world and we're still rolling.
Soon we'll be 30 years old.

I'm still learning about life
My woman brought children for me
So I can sing them all my songs
And I can tell them stories
Most of my boys are with me
Some are still out seeking glory
And some I had to leave behind
My brother I'm still sorry

Remember life and then your life becomes a better one
I made a man so happy when I wrote a letter once
I hope my children come and visit, once or twice a month

Soon I'll be 60 years old, will I think the world is cold?
Or will I have a lot of children who can bore me

Once I was seven years old
»  ເບິ່ງທັງໝົດ

ຂໍ້ມູນເພງ 7 Years
ເພງຂອງ 7 Years ອັບໂຫຼດໂດຍ: ກຳລັງປັບປຸງ ປະເພດ: Pop US-UK
ເພງຂອງ 7 Years ໃນອາລະບັ້ມ : ກຳລັງປັບປຸງ