ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ນັກແຕ່ງເພງ: ກຳລັງປັບປຸງ |  ອາລະບັ້ມ: ກຳລັງປັບປຸງ |  ປະເພດ: Lao Louktoung |  320kb/s |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7039 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0 

ຂໍ້ມູນ ແອນ້ອຍ ນິພົນ

ແອນ້ອຍ ນິພົນ

ຊື່: ແອນ້ອຍ ນິພົນ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ:  ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2013-ປະຈຸບັນ

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນເພງ ຈວດຈວດນໍາກັນ
ເພງຂອງ ຈວດຈວດນໍາກັນ ອັບໂຫຼດໂດຍ: ກຳລັງປັບປຸງ ປະເພດ: Lao Louktoung
ເພງຂອງ ຈວດຈວດນໍາກັນ ໃນອາລະບັ້ມ : ກຳລັງປັບປຸງ