ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ນັກແຕ່ງເພງ: ກຳລັງປັບປຸງ |  ອາລະບັ້ມ: ກຳລັງປັບປຸງ |  ປະເພດ: Indee |  320kb/s |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7859 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0 

ຂໍ້ມູນ ນ້ຳຝົນ ອິນດີ້

ນ້ຳຝົນ ອິນດີ້

ຊື່: ນ້ຳຝົນ 

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ:  ລາວສະຕິງ

ຊ່ວງປີ: 2014-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  Indee Records

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນເພງ ເສັ້ນທາງຂອງຫົວໃຈ
ເພງຂອງ ເສັ້ນທາງຂອງຫົວໃຈ ອັບໂຫຼດໂດຍ: ກຳລັງປັບປຸງ ປະເພດ: Indee
ເພງຂອງ ເສັ້ນທາງຂອງຫົວໃຈ ໃນອາລະບັ້ມ : ກຳລັງປັບປຸງ