ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

JoJo

- ໂຈໂຈ້

ປະເພດ: Indee |  ເລກລຳດັບເພງ: 3 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8748 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ຂໍ້ມູນ ໂຈໂຈ້

ໂຈໂຈ້

ຊື່:  ໂຈໂຈ້

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ອາຊີບ:  ນັກ​ຮ້ອງ

ແນວເພງ: ລາວສະຕິງ

ຊ່ວງປີ: 2013-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  Indee Records

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນອາລະບັ້ມ JoJo
ອາລະບັ້ມ JoJo ນຳສະເໜີໂດຍ ໂຈໂຈ້ ປະເພດ: Indee
ອາລະບັ້ມJoJo ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 3, ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8748
ຄໍາຫຼັກ: JOJO   

ເພງທີ່ນິຍົມ

ກຳລັງປັບປຸງ