ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ໄຂໍມຸກ ເມືອງໃຕ້

- ໄຂໍມຸກ ເມືອງໃຕ້

ປະເພດ: Lao Louktoung |  ເລກລຳດັບເພງ: 1 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8756 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0

ເພງ : ນານອ້ຍ ຄອຍໃຈ
ຮ້ອງໂດຍ : ໄຂ່ມຸກ ເມືອງໃຕ້
ແຕ່ງໂດຍ : ສຸນິດາ ສົມມີໄຊ
ສັງກັດ : Honey Music
Published on Jul 29, 2016

»  ເບິ່ງທັງໝົດ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ຂໍ້ມູນ ໄຂໍມຸກ ເມືອງໃຕ້

ໄຂໍມຸກ ເມືອງໃຕ້

ເພງ : ນານອ້ຍ ຄອຍໃຈ
ຮ້ອງໂດຍ : ໄຂ່ມຸກ ເມືອງໃຕ້
ແຕ່ງໂດຍ : ສຸນິດາ ສົມມີໄຊ
ສັງກັດ : Honey Music
Published on Jul 29, 2016

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນອາລະບັ້ມ ໄຂໍມຸກ ເມືອງໃຕ້
ອາລະບັ້ມ ໄຂໍມຸກ ເມືອງໃຕ້ ນຳສະເໜີໂດຍ ໄຂໍມຸກ ເມືອງໃຕ້ ປະເພດ: Lao Louktoung
ອາລະບັ້ມໄຂໍມຸກ ເມືອງໃຕ້ ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 1, ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8756
ຄໍາຫຼັກ: ໄຂໍມຸກ ເມືອງໃຕ້   

ເພງທີ່ນິຍົມ

ກຳລັງປັບປຸງ