ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ຢູ່ໄກສະບາຍດີບໍ່

- ໂອໄດ ສາຍນໍ້າງຶມ

ປະເພດ: Lao Louktoung |  ເລກລຳດັບເພງ: 5 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8471 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ເຕືອນນ້ອງຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ນ້ອງກໍ່ບໍ່ເຊື່ອຄວາມອ້າຍ ນ້ອງຟັງຜ່ານຟັງກາຍ ຄໍາເຕືອນຂອງອ້າຍນ້ອງບໍ່ສົນໃຈ ເປັນຝດຕອນນີ້ ຄິດຈັ່ງມີແຕ່ນໍ້າຕາໄຫຼ ຜິດຫວັງແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ ເປັນໃດອ້າຍເຕືອນນ້ອງຈຶ່ງບໍ່ຟັງ ບ່າວບ້ານດຽວກັນ ໄດ້ເຫັນແລ້ວເປັນຕາສົມເພດ 

ເຫັນນອນມູບເອດເລດ ເພາະສາເຫດຮັກມາເພພັງ ໃຫ້ເຂົາທຸກຢ່າງ ຮ່າງກາຍນາງບໍ່ເຫຼືອຄ້າງຫຍັງ ສຸດທ້າຍຕ້ອງນໍ້າຕາລັ່ງ ເມື່ອເຂົາສົມຫວັງໄປບໍ່ສັ່ງລາ ກ້ຽງຕັບໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ຄົນທີ່ນ້ອງຢືນຢັນ ວ່າເຂົາຮັກໝັ້ນຄໍາສັນຍາ ບາດແລ້ວເປັນຫຍັງ ຄືຈັ່ງຮ້ອງໄຫ້ອອກຕາ ຄົງຈະກ້ຽງຕັບຄືຫວາ

ຈຶ່ງມີນໍ້າຕາອາບໜ້າຕາແດງ ເຕືອນນ້ອງຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ນ້ອງກໍ່ບໍ່ເຊື່ອຄວາມອ້າຍ ຂອງທຸກຢ່າງສະຫຼາຍ ຮັກພັ່ງທະລາຍໃຈກາຍອ່ອນແຮງ ກ້ຽງຕັບແທ້ໆ ມົນມັງແມ່ຂອງຫ່ວງຂອງແພງ ຮ້ອງໄຫ້ຈົນນໍ້າຕາແດງ ຄົງເສຍໃຈແຮງກ້ຽງຕັບບໍ່ເຫຼືອ ກ້ຽງຕັບໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ຄົນທີ່ນ້ອງຢືນຢັນ

ວ່າເຂົາຮັກໝັ້ນຄໍາສັນຍາ ບາດແລ້ວເປັນຫຍັງ ຄືຈັ່ງຮ້ອງໄຫ້ອອກຕາ ຄົງຈະກ້ຽງຕັບຄືຫວາ ຈຶ່ງມີນໍ້າຕາອາບໜ້າຕາແດງ ເຕືອນນ້ອງຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ນ້ອງກໍ່ບໍ່ເຊື່ອຄວາມອ້າຍ ຂອງທຸກຢ່າງສະຫຼາຍ ຮັກພັ່ງທະລາຍໃຈກາຍອ່ອນແຮງ ກ້ຽງຕັບແທ້ໆ ມົນມັງແມ່ຂອງຫ່ວງຂອງແພງ ຮ້ອງໄຫ້ຈົນນໍ້າຕາແດງ ຄົງເສຍໃຈແຮງກ້ຽງຕັບບໍ່ເຫຼືອ 

»  ເບິ່ງທັງໝົດ «  ສັ້ນລົງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ຂໍ້ມູນ ໂອໄດ ສາຍນໍ້າງຶມ

ໂອໄດ ສາຍນໍ້າງຶມ

ຊື່: ໂອໄດ ສາຍນໍ້າງຶມ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ:  ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2015-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  TS Studio

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນອາລະບັ້ມ ຢູ່ໄກສະບາຍດີບໍ່
ອາລະບັ້ມ ຢູ່ໄກສະບາຍດີບໍ່ ນຳສະເໜີໂດຍ ໂອໄດ ສາຍນໍ້າງຶມ ປະເພດ: Lao Louktoung
ອາລະບັ້ມຢູ່ໄກສະບາຍດີບໍ່ ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 5, ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8471
ຄໍາຫຼັກ: ໂອໄດ ສາຍນໍ້າງຶມ   

ເພງທີ່ນິຍົມ

ກຳລັງປັບປຸງ