ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ເລັກ ສະໄມພອນ

- ເລັກ ສະໄມພອນ

ປະເພດ: Lao Louktoung |  ເລກລຳດັບເພງ: 7 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7524 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ຂໍ້ມູນ ເລັກ ສະໄມພອນ

ເລັກ ສະໄມພອນ

ຊື່: ເລັກ ສະໄມພອນ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ:  ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2014-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  PK Promotion

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນອາລະບັ້ມ ເລັກ ສະໄມພອນ
ອາລະບັ້ມ ເລັກ ສະໄມພອນ ນຳສະເໜີໂດຍ ເລັກ ສະໄມພອນ ປະເພດ: Lao Louktoung
ອາລະບັ້ມເລັກ ສະໄມພອນ ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7, ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7524
ຄໍາຫຼັກ: ເລັກ ສະໄມພອນ   

ເພງທີ່ນິຍົມ

ກຳລັງປັບປຸງ