ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ບັກຄຳຜານ

- ເຜືອກ ພອນສະຫວັນ

ປະເພດ: Lao Louktoung |  ເລກລຳດັບເພງ: 5 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8906 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ຂໍ້ມູນ ເຜືອກ ພອນສະຫວັນ

ເຜືອກ ພອນສະຫວັນ

ຊື່: ເຜືອກ ພອນສະຫວັນ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ:ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2015-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  TS Studio

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນອາລະບັ້ມ ບັກຄຳຜານ
ອາລະບັ້ມ ບັກຄຳຜານ ນຳສະເໜີໂດຍ ເຜືອກ ພອນສະຫວັນ ປະເພດ: Lao Louktoung
ອາລະບັ້ມບັກຄຳຜານ ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 5, ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8906
ຄໍາຫຼັກ: ບັກຄຳຜານ   

ເພງທີ່ນິຍົມ

ກຳລັງປັບປຸງ