ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ

- ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ

ປະເພດ: Lao Louktoung |  ເລກລຳດັບເພງ: 6 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7335 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0

ຊື່: ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ:  ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2012-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  TS Studio

»  ເບິ່ງທັງໝົດ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ

ສົງສານ ຫົວໃຈເມຍໃຫ່ຍໜັກໜາ
ຄົງບໍ່ຮູ້ວ່າ ວ່າສາມີນັ້ນຄິດນອກໃຈ
ຮ່ວມສ້າງຮ່ວມສາ
ຫລາຍປີມາຈົນມີລູກໃຫ່ຍ

ໄວ້ເນຶ້ອເຊຶ້ອໃຈ
ສຸດທ້າຍເໝືອນຕາຍທັງເປັນ
ຍາກເຂັນຄືນເວັນບໍ່ເຫັນໜ້າຜົວ
ໜ້າມືດຕາມົວ ມີຜົວເໝືອນດັ່ງມີເວນ

ຢາກພົບສາມີ ໂທຫາຫຼາຍທີຈິ່ງຄ່ອຍໄດ້ເຫັນ
ຢູ່ຢ່າງລໍາເຂັນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ລ້ຽງຄອບຄົວ
ຜູ້ເປັນເມຍໃຫ່ຍ ຈັ່ງໃດຕ້ອງມານັ່ງຊຶງ

ກ່ອນເຄີຍເປັນໜຶ່ງ
ເປັນໜຶ່ງໃນໃຈຂອງຜົວ
ໂຊກເສົ້າເສຍໃຈ
ນ້າຕາໄຫຼໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ

ເມື່ອຮູ້ວ່າຜົວ
ເມົາມົວນໍາແຕ່ເມຍນ້ອຍ
ສົງສານຫົວໃຈເມຍໃຫ່ຍອີ່ຫຼີ
ຄິດຮອດສາມີ

ເຕັມທີ່ຫົວໃຈເລື່ອນລ່ອຍ
ຄົງບໍ່ນຶກຝັນ
ວ່າຜົວນັ້ນຈະມີເມຍນ້ອຍ
ໃຫ້ເມຍຄອງຄອຍ

ຜົວນີ້ຊິຫວນຄືນມາ
ຜູ້ເປັນເມຍໃຫ່ຍ
ຈັ່ງໃດຕ້ອງມານັ່ງຊຶງ
ກ່ອນເຄີຍເປັນໜຶ່ງ

ເປັນໜຶ່ງໃນໃຈຂອງຜົວ
ໂຊກເສົ້າເສຍໃຈ
ນ້າຕາໄຫຼໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ
ເມື່ອຮູ້ວ່າຜົວ

ເມົາມົວນໍາແຕ່ເມຍນ້ອຍ
ສົງສານຫົວໃຈເມຍໃຫ່ຍອີ່ຫຼີ
ຄິດຮອດສາມີ ເຕັມທີ່ຫົວໃຈເລື່ອນລ່ອຍ
ຄົງບໍ່ນຶກຝັນ

ວ່າຜົວນັ້ນຈະມີເມຍນ້ອຍ
ໃຫ້ເມຍຄອງບຄອຍ
ຜົວນີ້ຊິຫວນຄືນມາ

»  ເບິ່ງທັງໝົດ «  ສັ້ນລົງ

ເນື້ອເພງ

ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ

ຜູ້ຊາຍມືສອງ
ນວນນ້ອງຮັບໄດ້ບໍໜາ
ມີພຽງຮູບຮ່າງໜ້າຕາ
ໃຫ້ນ້ອງມາສຶກສາຫົວໃຈ

ມີຮັກຄັ້ງກ່ອນ ເຂົາຈອນຈາກແລ້ວຊາມໄວ
ເຫຼືອຄວາມເຈັບຊໍ້າພາຍໃນ
ເຂົາບໍ່ຫ່ວງໃຍບໍ່ຫວນກັບຫັນ
ເອົາຮັກມາຝາກ

ແຕ່ຫາກເຄີຍມີມົນທິນ
ຢ້ານນ້ອງຖືກເຂົາດູມິ່ນ
ວ່ານ້ອງເປັນແຟນຂອງອ້າຍນັ້ນ
ເຂົາຄົງຊິວ່າ

ຜູ້ຊາຍມືສອງບໍ່ດີຈັກອັນ
ທີ່ແທ້ແຟນເກົ່າອ້າຍນັ້ນ
ພົວພັນກັບໜຸ່ມເສດຖີ
ເລີຍຕົກກະປ໋ອງ

ຄົນມອງຕົວອ້າຍໄປທົ່ວ
ຫຼືນ້ອງເກງກົວ ທູນຫົວຊັ້ນບໍຄົນດີ
ອ້າຍຊິຫາງານ ສ້າງຝັນມີກຽດສັກສີ
ເມຍຢູ່ບ້ານຂໍນໍ້າໃຈດີ

ຄອຍຖ້າສາມີຕົ້ມແກງແລງງາຍ
ຜູ້ຊາຍມືສອງ ຈະຮັກນ້ອງຈົນຊົ່ວຊີວັນ
ໜຸ່ມກໍາມະກ່ອນເຮັດງານ
ຮັບປະກັນເລື່ອງສຸກສະບາຍມີ

ລູກດ້ວຍກັນ ສະຫວັນຂອງຄົນສຸກໃຈ
ຢູ່ພ້ອມລູກຍິງລູກຊາຍ
ຄຽງຄູ່ກັນໄປພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາ
ເລີຍຕົກກະປ໋ອງ ຄົນມອງຕົວອ້າຍໄປທົ່ວ

ຫຼືນ້ອງເກງກົວ ທູນຫົວຊໍ້າບໍຄົນດີ
ອ້າຍຊິຫາງານ ສ້າງຝັນມີກຽດສັກສີ
ເມຍຢູ່ບ້ານຂໍນໍ້າໃຈດີ
ຄອຍຖ້າສາມີຕົ້ມແກງແລງງາຍ

ຜູ້ຊາຍມືສອງ ຈະຮັກນ້ອງຈົນຊົ່ວຊີວັນ
ໜຸ່ມກໍາມະກ່ອນເຮັດງານ
ຮັບປະກັນເລື່ອງສຸກສະບາຍ

ມີລູກດ້ວຍກັນ ສະຫວັນຂອງຄົນສຸກໃຈ
ຢູ່ພ້ອມລູກຍິງລູກຊາຍ
ຄຽງຄູ່ກັນໄປພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາ

ຜູ້ຊາຍມືສອງ
ນວນນ້ອງຮັບໄດ້ບໍໜາ
ມີພຽງຮູບຮ່າງໜ້າຕາ
ໃຫ້ນ້ອງມາສຶກສາຫົວໃຈ

ມີຮັກຄັ້ງກ່ອນ ເຂົາຈອນຈາກແລ້ວຊາມໄວ
ເຫຼືອຄວາມເຈັບຊໍ້າພາຍໃນ
ເຂົາບໍ່ຫ່ວງໃຍບໍ່ຫວນກັບຫັນ
ເອົາຮັກມາຝາກ

ແຕ່ຫາກເຄີຍມີມົນທິນ
ຢ້ານນ້ອງຖືກເຂົາດູມິ່ນ
ວ່ານ້ອງເປັນແຟນຂອງອ້າຍນັ້ນ
ເຂົາຄົງຊິວ່າ

ຜູ້ຊາຍມືສອງບໍ່ດີຈັກອັນ
ທີ່ແທ້ແຟນເກົ່າອ້າຍນັ້ນ
ພົວພັນກັບໜຸ່ມເສດຖີ
ເລີຍຕົກກະປ໋ອງ

ຄົນມອງຕົວອ້າຍໄປທົ່ວ
ຫຼືນ້ອງເກງກົວ ທູນຫົວຊັ້ນບໍຄົນດີ
ອ້າຍຊິຫາງານ ສ້າງຝັນມີກຽດສັກສີ
ເມຍຢູ່ບ້ານຂໍນໍ້າໃຈດີ

ຄອຍຖ້າສາມີຕົ້ມແກງແລງງາຍ
ຜູ້ຊາຍມືສອງ ຈະຮັກນ້ອງຈົນຊົ່ວຊີວັນ
ໜຸ່ມກໍາມະກ່ອນເຮັດງານ
ຮັບປະກັນເລື່ອງສຸກສະບາຍມີ

ລູກດ້ວຍກັນ ສະຫວັນຂອງຄົນສຸກໃຈ
ຢູ່ພ້ອມລູກຍິງລູກຊາຍ
ຄຽງຄູ່ກັນໄປພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາ
ເລີຍຕົກກະປ໋ອງ ຄົນມອງຕົວອ້າຍໄປທົ່ວ

ຫຼືນ້ອງເກງກົວ ທູນຫົວຊໍ້າບໍຄົນດີ
ອ້າຍຊິຫາງານ ສ້າງຝັນມີກຽດສັກສີ
ເມຍຢູ່ບ້ານຂໍນໍ້າໃຈດີ
ຄອຍຖ້າສາມີຕົ້ມແກງແລງງາຍ

ຜູ້ຊາຍມືສອງ ຈະຮັກນ້ອງຈົນຊົ່ວຊີວັນ
ໜຸ່ມກໍາມະກ່ອນເຮັດງານ
ຮັບປະກັນເລື່ອງສຸກສະບາຍ

ມີລູກດ້ວຍກັນ ສະຫວັນຂອງຄົນສຸກໃຈ
ຢູ່ພ້ອມລູກຍິງລູກຊາຍ
ຄຽງຄູ່ກັນໄປພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາ

»  ເບິ່ງທັງໝົດ «  ສັ້ນລົງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ຂໍ້ມູນ ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ

ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ

ຊື່: ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ:  ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2012-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  TS Studio

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນອາລະບັ້ມ ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ
ອາລະບັ້ມ ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ ນຳສະເໜີໂດຍ ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ ປະເພດ: Lao Louktoung
ອາລະບັ້ມເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 6, ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7335
ຄໍາຫຼັກ: ເຕີ້ຍ ກັນຍາວົງ   

ເພງທີ່ນິຍົມ

ກຳລັງປັບປຸງ