ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ຊຸດລວມຮິດສິນລະປິນດີເດັ່ນ

- ປຸກກີ້ ເງີນລ້ານ

ປະເພດ: Lao Louktoung |  ເລກລຳດັບເພງ: 7 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8707 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ຂໍ້ມູນ ປຸກກີ້ ເງີນລ້ານ

ປຸກກີ້ ເງີນລ້ານ

ຊື່:  ປຸກກີ້ ເງີນລ້ານ

ອາຊີບ:  ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ:  ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2015-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  TS Studio

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນອາລະບັ້ມ ຊຸດລວມຮິດສິນລະປິນດີເດັ່ນ
ອາລະບັ້ມ ຊຸດລວມຮິດສິນລະປິນດີເດັ່ນ ນຳສະເໜີໂດຍ ປຸກກີ້ ເງີນລ້ານ ປະເພດ: Lao Louktoung
ອາລະບັ້ມຊຸດລວມຮິດສິນລະປິນດີເດັ່ນ ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7, ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8707
ຄໍາຫຼັກ: ປຸກກີ້ ເງີນລ້ານ   

ເພງທີ່ນິຍົມ

ກຳລັງປັບປຸງ