ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ທອງດຳ ຄຳໂລ

- ທອງດຳ ຄຳໂລ

ປະເພດ: Lao Louktoung |  ເລກລຳດັບເພງ: 16 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7203 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ຂໍ້ມູນ ທອງດຳ ຄຳໂລ

ທອງດຳ ຄຳໂລ

ຊື່: ທອງດຳ ຄຳໂລ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ແນວເພງ:  ລາວລູກທົ່ງ

ຊ່ວງປີ: 2016-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  TS Studio

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນອາລະບັ້ມ ທອງດຳ ຄຳໂລ
ອາລະບັ້ມ ທອງດຳ ຄຳໂລ ນຳສະເໜີໂດຍ ທອງດຳ ຄຳໂລ ປະເພດ: Lao Louktoung
ອາລະບັ້ມທອງດຳ ຄຳໂລ ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 16, ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7203
ຄໍາຫຼັກ: ທອງດຳ ຄຳໂລ   

ເພງທີ່ນິຍົມ

ກຳລັງປັບປຸງ