ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ຕ້າ ເອແພັກສ

- ຕ້າ A'Pacts

ປະເພດ: Indee |  ເລກລຳດັບເພງ: 7 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8059 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0

ຊື່:  ຕ້າ A'Pacts

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ແນວເພງ:  ລາວສະຕິງ

ຊ່ວງປີ:  2014-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  Keona Entertainment

»  ເບິ່ງທັງໝົດ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ຂໍ້ມູນ ຕ້າ A'PACTS

ຕ້າ A'Pacts

ຊື່:  ຕ້າ A'Pacts

ບ້ານເກີດ:  ປະທດລາວ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ແນວເພງ:  ລາວສະຕິງ

ຊ່ວງປີ:  2014-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  Keona Entertainment

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນອາລະບັ້ມ ຕ້າ ເອແພັກສ
ອາລະບັ້ມ ຕ້າ ເອແພັກສ ນຳສະເໜີໂດຍ ຕ້າ A'Pacts ປະເພດ: Indee
ອາລະບັ້ມຕ້າ ເອແພັກສ ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7, ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 8059
ຄໍາຫຼັກ: ຕ້າ ເອແພັກສ   

ເພງທີ່ນິຍົມ

ກຳລັງປັບປຸງ