ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ຕິ່ງ ໄພລາວັນ

- ຕິ່ງ ໄພລາວັນ

ປະເພດ: Lao Sting |  ເລກລຳດັບເພງ: 11 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7344 |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ດາວໂຫຼດ: 0

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ເນື້ອເພງ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີເນື້ອເພງ

ຂໍ້ມູນ ຕິ່ງ ໄພລາວັນ

ຕິ່ງ ໄພລາວັນ

ຊື່: ຕິ່ງ ໄພລາວັນ

ອາຊີບ: ນັກ​ຮ້ອງ

ຊ່ວງປີ: 2015-ປະຈຸບັນ

ຄ້າຍເພງ:  KPY Entertainment

»  ເບິ່ງທັງໝົດ
ຂໍ້ມູນອາລະບັ້ມ ຕິ່ງ ໄພລາວັນ
ອາລະບັ້ມ ຕິ່ງ ໄພລາວັນ ນຳສະເໜີໂດຍ ຕິ່ງ ໄພລາວັນ ປະເພດ: Lao Sting
ອາລະບັ້ມຕິ່ງ ໄພລາວັນ ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 11, ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ: 7344
ຄໍາຫຼັກ: ຕິ່ງ ໄພລາວັນ   

ເພງທີ່ນິຍົມ

ກຳລັງປັບປຸງ